Madonna del parto

Madonna del parto
1467 (190 Kb); Detached fresco, 206 x 203 cm;
Santa Maria a Nomentana, Monterchi

Madonna del parto 1467 (190 Kb); Detached fresco, 206 x 203 cm; Santa Maria a Nomentana, Monterchi